Android’de Carousel Efekti ile Image Slider Yapımı

Yazılım projelerinde, kullanıcıların istek ve beklentilerini öngörerek bunları kullanıcı arayüz ekranlarına doğru ve işlevsel bir tasarım olarak aktarmak çok önemlidir. Bu yüzden, tasarımda kullanıcı deneyimini arttıran elementler kullanmanın önemi büyüktür.

Bu makalemde  Android Viewpager2 arayüz widget’ına Carousel efektini ekleyerek image slider yapmayı örnekleyeceğim.

ViewPager yapısından ViewPager2’ye geçişin avantajları ve bir Android uygulamasında ViewPager2 kullanımı konularıyla ilgili “Android ViewPager2 Kullanımı” makalemden bilgi edinebilirsiniz.

Carousel efekti ile resimleri slide olarak görüntüleyen örneğin ekran görüntüsü;

Projemin kodlarına github linkinden hızlıca ulaşabilirsiniz.

1-Gerekli Kütüphanelerin Eklenmesi

ViewPager2 widget, android.support kütüphanesinde bulunmamaktadır. ViewPager2 kullanabilmek için AndroidX kütüphanesine geçmeniz gerekir.

Dilerseniz AndroidX Kütüphanesine Geciş adlı makalemi okuyarak, var olan projelerinizi AndroidX yapısına kolaylıkla geçişini sağlayabilirsiniz.

Android Studio Ide ile oluşturduğum projemin app dizinin altındaki build.gradle dosyasını açıyoruz. Dependencies kod bloklarının arasına aşağıdaki kodları yerleştirerek Viewpager2 kütüphanesini yüklüyoruz.

implementation "androidx.viewpager2:viewpager2:1.0.0"

2-Java kodlama ile işlevsellik oluşturma

Örneğimizi oluşturabilmek için 2 tane Java sınıfı kullandım. İlk önce MainActivity sınıfında, ViewPager2 widget’ının hangi yönde slide işlemini yapacağını tanımladık. Sonrasında MyAdapter sınıfındaki resim nesnelerini ViewPager2’ye yükleyebilmek için setAdapter metodunu kullandık.

ViewPager2 nesnesinin setPageTransformer metodundan faydalanarak, ViewPager2 widget’da bulunacak resimlere carousel efekti eklendi. Daha detaylı açıklama kodlar arasındaki açıklamalarda bulunmaktadır.

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.viewpager2.widget.ViewPager2;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  ViewPager2 myViewPager2;
  MyAdapter MyAdapter;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_java);

    myViewPager2 = findViewById(R.id.viewpager);
    MyAdapter = new MyAdapter(this);

    //ViewPager2 widget'ın yatay pozisyonda gösterilmesini sağlıyoruz
    myViewPager2.setOrientation(ViewPager2.ORIENTATION_HORIZONTAL);
    //MyAdapter sınıfındaki resim nesnelerini ViewPager2'ye yükleniyor
    myViewPager2.setAdapter(MyAdapter);
    myViewPager2.setOffscreenPageLimit(3);

    float pageMargin= getResources().getDimensionPixelOffset(R.dimen.pageMargin);
    float pageOffset = getResources().getDimensionPixelOffset(R.dimen.offset);

    //ViewPager2 widget'da bulunan resimlerin carousel efekti ile gösterimi
    myViewPager2.setPageTransformer(new ViewPager2.PageTransformer() {
      @Override
      public void transformPage(@NonNull View page, float position) {
      //Belirli margin değerleri ile ViewPager2 widget'ın sayfadaki
      //konumu hesaplanıp X ve Y ordinatlarında kullanarak efekt sağlanıyor.
        float myOffset = position * -(2 * pageOffset + pageMargin);
        if (myViewPager2.getOrientation() == ViewPager2.ORIENTATION_HORIZONTAL) {
          if (ViewCompat.getLayoutDirection(myViewPager2) == ViewCompat.LAYOUT_DIRECTION_RTL) {
            page.setTranslationX(-myOffset);
          } else {
            page.setTranslationX(myOffset);
          }
        } else {
          page.setTranslationY(myOffset);
        }
      }
    });
  }
}

MyAdapter.java, ViewPager2 widget’ının içinde gösterilecek, resimlerimizi eklediğimiz sınıftır. ImageView nesnenini tanımlayıp, drawable dosyasındaki resimlerimizi atadık. Daha detaylı açıklama kodlar arasındaki açıklamalarda bulunmaktadır.

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

public class MyAdapter extends RecyclerView.Adapter<MyAdapter.MyViewHolder> {

  private Context context;
  public MyAdapter(Context context) {
    this.context = context;
  }

  @NonNull
  @Override
  public MyViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
  //Kullanılacak arayüz xml dosyasını çağırıyoruz
    View view = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.row_item, parent, false);
    return new MyViewHolder(view);
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(@NonNull MyViewHolder holder, int position) {
  //ViewPager2 widget'da gösterilecek resimlerimizi ImageView nesneni yüklüyorüz.
    int images[]={R.drawable.nature1,R.drawable.nature2,R.drawable.nature3,R.drawable.nature4};
    holder.imgBanner.setImageResource(images[position]);

  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return 4;
  }
  //ViewPager2 widget içinde kullanacağımız ImageView nesneni tanımlıyoruz
  public class MyViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {

    ImageView imgBanner;
    public MyViewHolder(@NonNull View itemView) {
      super(itemView);
      imgBanner = itemView.findViewById(R.id.imgBanner);
    }
  }
}

3-Arayüz Kodlaması

Örneğimizdeki görüntüyü elde etmek içim, 2 tane xml dosyasında kodlama yapmamız gerekmektedir.

activity_main xml kodlarımızda ViewPager2 nesnesini ekledik. MainActivity sınıfında kullandık.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
       xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="match_parent"
       android:orientation="vertical">

  <androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
      android:id="@+id/viewpager"
    android:layout_marginTop="100dp"
      android:clipToPadding="false"
      android:clipChildren="false"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="250dp"/>

</LinearLayout>

row_item xml kodlarımızda ImageView nesnesini ekledik. MyAdapter sınıfında kullandık.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_marginLeft="@dimen/pageMarginAndOffset"
       android:layout_marginRight="@dimen/pageMarginAndOffset"
       android:layout_height="match_parent"
       android:orientation="vertical">
  <ImageView
      android:id="@+id/imgBanner"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:contentDescription="@string/app_name"/>
</RelativeLayout>

Projemin kodlarına github linkinden hızlıca ulaşabilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir