React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme – 18 – Detaylı Flexbox Kullanımı

“React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme” başlıklı makalelerimizden bir yenisini daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu makale, bir dizi makaleden oluşacak olan serisinin 18. kısmıdır. Bir önceki makalede (Part 17). React Native’de Asyncstorage ile React Native’de Redux Persist ile uygulamalarda sayfa değiştiğinde, yenilendiğinde veya uygulama kapatıp tekrar açıldığında, tekrar eski haline dönmesini veya sıfırlanmasını engellemeyi anlattım.

React Native uygulamamızın sayfalarında yer alan bölümlerin yapılandırılmasının çalışmalarını Flexbox yapısı ile detaylı öğreneceğiz. Flex yapısı react-native ortamında style işleri ile uğraşan biri için öğrenilmesi gereken en önemli konulardan biridir. Hayatımıza girmesi ile beraber esnek yapı kurmak istediğimizde bizim işimizi kolaylaştırmıştır.

Daha önceki makaleleri okumadıysanız, lütfen buradan başlayın.

Başlarken
Basit bir örnekle başlayalım. Üç Metin bileşenine sahip bir View komponent içeren konteynir ekleyelim.

Ekran Görüntüsü:

Konteynerin Şekillendirilmesi
Şimdi konteynere flex:1 ekliyoruz:

Bu, konteynerin ebeveynini, yani tüm ekranı doldurmasını sağlar.

Şimdi ekliyoruz:

Herbir flexDirection view’leri, varsayılan olarak sütuna ayarlıdır, ancak bunu ‘satır’ olarak ayarlamak, konteynerdeki öğelerin yönünü değiştirecektir.

Artık içeriğin yönünü flexDirection kullanarak kontrol edebiliriz.
Şimdi justifyContent ve alignItems ekleyelim:

Benzer şekilde:

Görünümler aşağıdaki gibi işlenecektir:

flexDirection, birincil ekseni ‘satır’ veya ‘sütun’ olarak belirler.
justifyContent, child’ların birincil eksen boyunca dağılımını belirler.
alignItems, child’ların ikincil eksen boyunca hizalamasını belirler.
Öğeleri ortalanacak şekilde ayarlamak için:

justifyContent flex-startcenterflex-endspace-around ve space-between destekler.
space-around:

space-between:

alignItemsflex-startcenterflex-end,ve stretch destekler.

Konteyner Stilini Geçersiz Kılma
Geçersiz kılmak için bir öğeye ihtiyacımız varsa, konteyner tarafından tanımlandığı gibi tanımlanır, öğeleri ayrı ayrı stil kullanabiliriz.
alignSelf, alignItems öğelerini geçersiz kılar ve bu seçenekleri autoflex-startflex-endcenterstretch and baseline olarak destekler.
Bir öğeye kendisini flex-start hizalamasını söylersek,

Böyle bitecekti:

flexGrow, öğenin aynı konteyner içindeki diğer esnek öğelere göre ne kadar büyüyeceğini kontrol eder.

Şu şekilde işlenir:

flexBasic, öğe boyutunu yüzde ile kontrol eder. Örneğin:

Ve bu kadar! Umarım bu makaleyi faydalı bulmuşsunuzdur.

Kaynak: https://blog.reactnativecoach.com/

 

React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme – 17 – Asyncstorage ile React Native’de Redux Persist Nasıl Kullanılır?

“React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme” başlıklı makalelerimizden bir yenisini daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu makale, bir dizi makaleden oluşacak olan serisinin 17. kısmıdır. Bir önceki makalede (Part 16),React Native ile geliştirilen mobil uygulamanızda, fetch API ile kullanıcılarınıza resim yükleme işlemini nasıl yapabileceğiniz anlattım.
Bu makalede Asyncstorage ile React Native’de Redux Persist ile uygulamalarda sayfa değiştiğinde, yenilendiğinde veya uygulama kapatıp tekrar açıldığında, tekrar eski haline dönmesini veya sıfırlanmasını engellemeyi öğreneceğiz.
Daha önceki makaleleri okumadıysanız, lütfen buradan başlayın.

Redux kullandığımız uygulamalarda, sayfa değiştiğinde, yenilendiğinde veya uygulama kapatıp tekrar açıldığında, redux’ taki değişkenlerin tekrar eski haline dönmesi veya sıfırlanması sebebiyle tekrar kullanmak istediğimizde ulaşamayız. Bu yüzden sayfa yenilendiğinde tekrar istek atar ve değişkenleri tekrar setleriz. Özellikle genelde servisten gelen sabit objeler veya arraylerde bu can sıkıcı hale gelir çünkü tekrar servise istek atıp değişkeni tekrar setlemek gerekir.

Redux persist, redux’taki değişkenlerin, sayfa yenilendiğinde, değiştiğinde veya uygulama kapatıp tekrar açıldığında tekrar eski haline dönmesini veya sıfırlanmasını engellemeye yarayan, bu değişkenleri localstorage da saklayan bir pakettir.

Redux Persist, bir uygulamanın yerel deposunda bir Redux store kaydedilmesine izin veren bir kitaplıktır. React Native terimleriyle, Asyncstorage, global olan ve uygulama için yerel depolama olarak kullanılabilen, anahtar/değer tabanlı, şifrelenmemiş, eşzamansız bir depolama sistemidir.

Bir React Native uygulamasında Redux gibi bir durum yönetimi kitaplığı kullanmak, bir uygulamanın durumunu tek bir yerden yönetmek için faydalıdır. Uygulamanız özellikler açısından ilerledikçe, her kullanıcı için yerel olan bazı bilgileri kalıcı kılmak isteyebilirsiniz.

Örneğin, bir alışveriş sepeti uygulaması oluşturuyorsunuz ve bir satın alma siparişi vermeden önce kullanıcının sepete eklediği ürünlerle ilgili verilerin kalıcı olmasını gerektiriyor. Kullanıcı, bu satın alma işlemini yapmadan önce uygulamayı keyfi bir nedenle kapatırsa ancak daha sonra geri dönerse ve bu sayıda öğenin sepetinden tamamen silineceğini görürse ne olur? Bu iyi bir kullanıcı deneyimi değil.

Bu kullanıcı deneyimini geliştirmek için öğeleri, cihazlarının yerel deposuna kaydedebilirsiniz. Asyncstorage ile birlikte redux-persist’in bir React Native uygulaması için kullanışlı olduğu yer burasıdır. Bu makalede, durum yönetimi kitaplığı olarak Redux kullanan bir React Native uygulamasında redux-persist kitaplığını kuracağız ve uygulamanın kapalı olduğu senaryolar için verileri Asyncstorage’da koruyacağız.

Gereksinimler
Bu makaleyi takip etmek için lütfen JavaScript/ES6’ya aşina olduğunuzdan ve yerel geliştirme ortamınızda aşağıdaki gereksinimleri karşıladığınızdan emin olun:

Node.js sürümü >= 12.x.x kurulu.
npm veya thread veya npx gibi bir paket yöneticisine erişim sağlayın.
Redux store, actions, and reducers, expo-cli, ve use npx hakkında temel bir anlayışa sahip olun.

expo-cli ile bir React Native uygulaması oluşturun
expo-cli kullanarak yeni bir React Native projesi oluşturun ve ardından bu demo uygulamasını oluşturmak için gereken bağımlılıkları yükleyin. Bir terminal penceresi açın ve aşağıdaki komutları yürütün:

Bu bağımlılıkları yükledikten sonra demo uygulaması için çekirdek ekranlar olacak iki adet sahte ekran oluşturalım. Yeni bir screens/dizin oluşturun ve bunun içinde aşağıdaki kod parçacığıyla BooksList.js ilk ekran dosyasını oluşturun:

Ardından, aşağıdaki kod parçacığıyla BookmarksList.js ikinci ekran dosyasını oluşturun:

BooksList ekranı kitapların bir listesini gösterecek. Kitapları görüntülemek için verileri getireceğim ve temel URL olarak Draftbit‘in Örnek API yolunu kullanacağım.

Bu ekranda gösterilen her kitap öğesi, son kullanıcının daha sonra görüntülemek üzere gerçek zamanlı olarak işaretlemesi veya kaydetmesi için bir işlevselliğe sahip olacaktır. Kullanıcı tarafından kaydedilen tüm kitap öğeleri BookmarksList sekmesinde gösterilecektir.

Verileri getirmek için bir Temel URL gerektiğinden, onu ekleyelim. config/ adlı yeni bir dizin oluşturun ve bunun içinde index.js adlı bir dosya oluşturun ve aşağıdaki Temel URL’yi dışa aktarın:

Artık bu Temel URL, HTTP istekleri göndermek için kullanıma hazırdır.

Ekranlar arasında geçiş yapmak için stab navigation ekleyin
Bu bölümde, uygulamanın bir önceki bölümde oluşturulan iki sahte ekranı göstermesi için altta özel bir sekme gezgini oluşturalım. Bir navigation/ dizin oluşturarak ve RootNavigator.js adlı yeni bir dosyanın içinde başlayın. Bu dosyaya aşağıdaki içe aktarma ifadelerini ekleyin:

Sekme çubuğu görünümünü özelleştirmek için, expo paketiyle önceden yüklenmiş olarak gelen @expo/vector-icons kitaplığından bazı stil ve özel simgeler ekleyelim.

tabBarOptions yapılandırma nesnesi, farklı uygulama ekranları arasında paylaşılan alt sekmenin görünümünü özelleştirecek. ScreenOptions, her sekme için özel bir simge eklemek için kullanılır.

Son olarak bu iki sekme ekranını oluşturacak RootNavigator bileşenini tanımlayıp dışa aktaralım.

RootNavigator’ı çalışırken görmek için, onu App.js dosyasının içine alın ve geri gönderin. App.js dosyasına aşağıdaki kod parçacığını ekleyin:

Uygulamayı çalıştırmak için terminal penceresinden yarn start komutunu çalıştırın.

İşte bu adımdan sonraki çıktı

Action Types ve creators ekleyin
Tüm uygulamanın durumunu yönetmek için Redux kullanıldığında, durumun kendisi bir JavaScript nesnesi tarafından temsil edilir. Bu nesne salt okunurdur, yani durum manipülasyonu doğrudan yapılmaz. Değişiklikler, eylemleri tetikleyerek yapılır.

Action Types tanımlayarak başlayalım. redux/ adında yeni bir dizin oluşturun ve bunun içinde action.js adında yeni bir dosya oluşturun. Aşağıdaki action types buna ekleyin:

Yukarıdaki dosyada tanımlanan eylem türleri açıklayıcıdır. İlki, GET_BOOKS, Temel URL’den veri almak için HTTP isteğinde bulunmak için kullanılacaktır. İkincisi, ADD_TO_BOOKMARK_LIST, her kitap öğesini yer imleri listesine ekleyecektir. Benzer şekilde, üçüncü eylem türü REMOVE_FROM_BOOKMARK_LIST, kitabı yer imleri listesinden çıkaracaktır.

Redux kullanılarak depolanan durumu güncellemek için olayı tetiklemek için bir eylem türü kullanılır. Her eylem türünün bu amaç için eylem oluşturucuları vardır. Demo uygulamasında gereken ilk eylem oluşturucu, verileri Draftbit’in Örnek API’sinden getirmektir.

Verileri almak için axios adlı bir kütüphane kullanacağız. Uygun HTTP isteklerini yapmak için .get, .put vb. yöntemlerden oluşan bir API’ye sahiptir.

Verileri almak üzere HTTP isteğinde bulunmak için API’nin bir BASE URL’si gereklidir. Action.js dosyasının içinde, axios kitaplığını ve Temel URL’yi içe aktarın:

 

Eylem türlerini tanımladıktan sonra, aşağıdaki kod parçacığıyla GET_BOOKS eylem türüne sahip getBooks adlı yeni bir eylem oluşturucu tanımlayın:

Reducer ekleme
Bir eylem tetiklendiğinde, uygulamanın durumu değişir. Uygulamanın durumunun işlenmesi bir redüktör tarafından yapılır.

Reducer, bir sonraki durumu ilk veya önceki duruma göre hesaplayan saf bir işlevdir. Durum değişmezse her zaman aynı çıktıyı üretir. State ve action olmak üzere iki girdi alır ve varsayılan state’i döndürmesi gerekir.

redux/ dizininde reducers.js adlı yeni bir dosya oluşturun. GET_BOOKS action türünü içe aktarın ve ardından ilk durumu iki boş diziyle tanımlayın. Ardından, ilk bağımsız değişken için varsayılan değer olarak initialState’i ve ikinci bağımsız değişken olarak eylemi alan bir bookReducer işlevi tanımlayın.

Store yapılandırma
Store, actions ve reducers’ları bir araya getiren bir nesnedir. Tek tek bileşenler yerine uygulama düzeyinde state sağlar ve tutar.

redux/ dizini içinde store.js adında yeni bir dosya oluşturun. Redux’da bir store, rootReducer’ı ilk argüman olarak ve bir ara katman yazılımı veya ikinci argüman olarak bir ara katman yazılımı işlevleri koleksiyonunu alan createStore adlı bir işlev kullanılarak oluşturulur.

rootReducer, uygulama genelinde farklı reducer’ların bir kombinasyonudur. Demo uygulamasında sadece bookReducer adında bir reducer bulunmaktadır.

Ara yazılım işlevi thunk, bir redux store’nun, bu demo uygulamasında olduğu gibi bir API URL’sinden veri alma gibi asenkron AJAX istekleri yapmasına izin verir.

Buna aşağıdaki kod parçasını ekleyin:

Bu Redux store’nu React Native uygulamasında bağlamak için App.js giriş noktası dosyasını açın. İçine, store’u ve High Order Component Provider'i react-redux paketinden içe aktarın. Bu HOC, store’u, artık state’e erişebilen tüm bileşenler gibi uygulamanın geri kalanına aktarmaya yardımcı olur. Ayrıca, tüm ekranlar bu custom navigator’ın çocukları olduğundan, RootNavigator’ı da saracaktır.

App.js dosyasını aşağıda gösterildiği gibi değiştirin:

API’den veri alma
BooksList.js dosyası, verilerin Temel URL’den getirileceği sekmedir. Aşağıdaki ifadeleri içe aktarın.

Bir Redux store’dan state’e erişmek için useSelector kancası kullanılır. BooksList bileşeninin içinde, kitaplara erişin.

Redux store’dan bir action göndermek için useDispatch kancası kullanılır. Kitapları API’den getirmek için getBooks eylemini göndermeniz gerekir. State’e eriştikten sonra aşağıdaki kod parçasını ekleyin.

Ardından, kitap listesini oluşturmak için bir FlatList bileşeniyle dönüş JSX’i ekleyin.

API’den getirilen kitaplar bir dizidir ve verilerin değeri olarak iletilir.

renderItem’den döndürülen JSX, listedeki her kitap öğesi için görüntülenecek tüm bilgileri içerir.

Her kitap öğesi şunlara sahip olacak:

Görüntü bileşeni kullanılarak görüntülenen bir kitap kapağı.
Metin bileşeni kullanılarak görüntülenen bir kitap başlığı.
sayfa sayısı ve kitap öğesinin ortalama derecelendirmesi gibi bazı meta bilgiler.
Kitabı BookmarksList ekranına eklemek için dokunulabilir düğme.
Ana dönüş işlevinden hemen önce aşağıdaki renderItem’i ekleyin.

İşte bu adımdan sonra alacağınız çıktı:

Action creators ekleyin ve reducer’ı güncelleyin
redux/actions.js dosyasına, bookmarks kullanıcı tarafından eklendiğinde veya kaldırıldığında durumu güncelleyecek iki action creators daha ekleyelim. Her action creator, daha önce tanımladığımız eylem türünü temel alacaktır. Ayrıca, her action creator, bookmark listesine eklenen kitap öğesini kabul edecektir.

Bir sonraki adım, redux store’un state’ini güncellemektir. redux/reducers.js dosyasını açın ve yeni eklediğimiz eylemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki kod parçasını değiştirin.

Redux persist’ı yapılandırın ve entegre edin
Kalıcı bir reducer oluşturmak için aşağıdaki ifadeleri redux/store.js dosyasına aktarın.

Ardından, aşağıdaki özelliklere sahip bir persistConfig nesnesi ekleyin:

Yukarıdaki snippet’te, kalıcı bir reducer için yapılandırma oluşturmak için key ve storage gereklidir. Depolama, verileri kaydetmek ve sürdürmek için kullanılan depolama motorunun değerine sahiptir. React Native’de, depolamanın değerini açıkça iletmek esastır. Mevcut demo uygulamasında AsyncStorage’ı kullanalım.

Whitelist bir dizi dize alır. Verileri kaydetmek için başlangıç durumundan hangi nesne anahtarının kullanılacağını tanımlamak için kullanılır. Whitelist sağlanmazsa, redux hem kitaplarda hem de bookmark’da kalır. Bookmark’ı Whitelist’in değeri olarak sağlamak, yalnızca bookmark dizisindeki (şu anda boş olan ancak daha sonra bir bookmark eklendiğinde veya kaldırıldığında doldurulacak) verileri kaydedecektir.

Ardından, rootReducer’ı iki bağımsız değişkenle kalıcı reducer ile güncelleyin: persistConfig ve bookReducer.

Ayrıca, kalıcılığı dışa aktarın. Orijinal store’u saran persistStore tarafından döndürülen bir nesnedir.

React Native uygulamalarında, root bileşeni PersistGate ile sarmanız gerekir. Bu bileşen, kalıcı state alınana ve redux’a kaydedilene kadar uygulamanın kullanıcı arabiriminin oluşturulmasını geciktirir.

Redux-persist kitaplığından PersistGate’i içe aktarın ve App.js dosyasındaki redux/store dosyasından kalıcılığı içe aktarın:

Redux-persist kitaplığını yapılandırmak ve React Native ve Redux uygulamasına entegre etmek budur.

v eklemek veya kaldırmak için işlevsellik oluşturun
Tüm kitap öğeleri, API’den alınan BooksList.js dosyasında gösterilir. Bir kullanıcının bir kitap öğesine yer imi ekleyebileceği veya kaldırabileceği sekme ekranındandır.

Diğer action creators’ı da içe aktararak başlayalım:

BookReducer, state’e erişmek için kullanılır. Bookmark dizisine erişmek için değiştirin:

Şimdi useDispatch kancasını kullanarak iki eylemi gönderin ve işleyici işlevlerini oluşturun. Bu işleyici işlevleri, kullanıcı tarafından dokunulabilir bileşene basıldığında tetiklenecektir. Her işleyici işlevi bir argümanı kabul edecek ve bu, FlatList’teki mevcut kitap öğesidir.

Tetiklenen eyleme bağlı olarak uygulamanın kullanıcı arayüzünü dinamik olarak değiştirecek ifExists adlı başka bir işleyici işlevi ekleyelim. Bu işlev, dizide (AsyncStorage’da depolanan) bir kitap öğesinin zaten var olup olmadığına bağlı olarak kullanıcı arabiriminde değişiklikler yapmak için bookmark dizisindeki filtreyi kullanacaktır.

Bookmark listesine bir öğe eklemek veya listeden bir öğe kaldırmak için bir eylem tetiklendiğinde uygulamanın kullanıcı arayüzünü dinamik olarak değiştirmek için TouchableOpacity bileşenini değiştirin.

Bookmark göster
BookmarksList.js sekmesinde bookmark’a eklenen herhangi bir kitap öğesi gösterilecektir. Bookmark’a eklenmiş öğelerin listesini görüntülemenin yanı sıra, kitap öğelerini listeden çıkarma işlevine de sahip olacak.

Aşağıdaki ifadeleri içe aktararak başlayın. Bu sefer, yalnızca removeBookmark eylem oluşturucuyu içe aktarın.

useSelector kancasını kullanmak,bookmark durumuna erişmemizi sağlar. Ardından, useDispatch kancasını kullanmak, bir kitabı bookmark listesinden çıkarmak için eylem oluşturucu ve işleyici işlevini tanımlar.

Son olarak, bu sekme ekranının kullanıcı arayüzü BooksList.js sekmesine benzer olacaktır. FlatList bileşenini kullanarak, işaretlenmiş tüm öğelerin listesini gösterelim.

İşaretlenmiş hiçbir öğe yoksa, bunu iletmek için basit bir mesaj gösterelim. Bu, durumdan bookmark dizisinin uzunluğunu kontrol ederek yapılır.

BookmarksList sekme bileşeni tarafından döndürülen tam JSX:

Uygulamayı Çalıştırmak
Expo istemcisini çalıştırdığınız simülatöre veya gerçek cihaza gidin ve bir öğeye bookmark ekleyerek veya kaldırarak işlevselliği test edebilirsiniz. Ayrıca, ilk sekmedeki bookmark düğmesinin dinamik kullanıcı arayüzü değişikliklerine dikkat edin.

Expo istemcisini kapattığınızdan emin olun ve ardından Redux store’daki durumun devam edip etmediğini görmek için başlatın.

Ve bu kadar! Umarım bu makaleyi faydalı bulmuşsunuzdur.

Kaynak:https://blog.jscrambler.com/

React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme – 16 – React Native ile Görseller Uygulamada Nasıl Yüklenir?

“React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme” başlıklı makalelerimizden bir yenisini daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu makale, bir dizi makaleden oluşacak olan serisinin 16. kısmıdır. Bir önceki makalede (Part 15), React Native Community Blur paketi ile Android ve iOS uygulamalarının arka plan görünümünü bulanık(blur) nasıl yapabileceğimizi anlattım.
Bu makalede React Native uygulamalarına görselleri nasıl yükleyebiliriz konusunu öğreneceğiz.
Daha önceki makaleleri okumadıysanız, lütfen buradan başlayın.

Görseller, bir mobil uygulamaya başka bir boyut katar. Kullanıcı tarafından oluşturulan görüntüler bunu güçlendirir.

Bu makale de React Native ile geliştirilen mobil uygulamanızda, fetch API ile kullanıcılarınıza resim yükleme işlemini nasıl yapabileceğinizi anlatacağım.

Kurulum

Görüntüleri gerçekten yüklemeye başlamadan önce iki proje oluşturacağız:
1-Bir React Native uygulaması
2-Basit Node Server (böylece fotoğrafı yükleyebileceğimiz bir yerimiz var)

React Native App

Burada birkaç şey yapacağız:

1-Her iki uygulamamızın da içinde olacağı bir dizin oluşturma
2-Yeni bir React Native uygulaması oluşturma
3- react-native-image-picker kitaplığını yükleme
4-react-native-image-picker yerel bağımlılıklarını bağlama
Terminalinizde aşağıdakileri çalıştırın:

Ardından, React Native uygulamanızla ilişkili hem iOS hem de Android uygulamalarında gerekli izinleri etkinleştirmeniz gerekir.

iOS’ta bu, mobile/ios/mobile/Info.plist’te gerçekleşir ve şunu eklemeniz gerekmektedir.

Android’de, AndroidManifest.xml dosyasını mobil/android’de birkaç dizin aşağısında bulmak ve şunu eklemeniz gerekmektedir.

Daha sonra, react-native run-ios veya react-native run-android’i çalıştırabilir ve aşağıdakine benzer bir sonuç elde edebilirsiniz:

Node Server

Yeni bir terminal penceresinde aşağıdaki komutları çalıştırın:

Ardından index.js’ye aşağıdakileri yazın:

Son olarak, uygulamayı index.js node ile çalıştırabilirsiniz.

Şimdi başlamaya hazırız!

Resim Seçme

Bir resim yüklemeden önce, yükleyecek bir resmimiz olmalı! İşte burada react-native-image-picker devreye giriyor. Cihazımızdan bir görüntü seçmemize izin verecek.
mobile/App.js’yi aşağıdakilerle güncelleyebilirsiniz:

Bu kod, kullanıcının resim galerisini açmasına ve bir fotoğraf seçmesine olanak tanır. Bir fotoğraf seçtiklerinde, uygulamada şu şekilde görüntülenecektir:

Request Body Oluşturma

Herhangi bir veri oluşturmak/güncellemek için daha önce getirme API’sini kullandıysanız, muhtemelen şöyle bir şey yapmışsınızdır:

Bir görüntü yüklemek için bunun yerine verileri multipart/form-data kodlama türüne göre yüklememiz gerekir.

Bunu yapmak için FormData kullanarak isteğimizin gövdesini oluşturabiliriz.

Sunucumuzu kurduğumuzda, resmin fotoğraf anahtarında olacağını söyledik, bu yüzden gerekli tüm fotoğraf bilgilerini koyduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Ayrıca diğer ilişkili bilgileri (userId gibi) iletmenize de izin vereceğiz.

Önce FormData’yı başlatıyoruz ve ardından fotoğraf anahtarını ekliyoruz. Bu mesajın gövdesi, bunun işe yaraması için gereken minimum değerdir. Bir dosya adı, bir dosya türü ve ardından bir uri iletmemiz gerekiyor. Uri, görüntünün cihazda bulunduğu yerdir.

Çalışması için bu uri’ye platforma dayalı olarak biraz masaj yapmamız gerektiğini fark edeceksiniz. Esasen, sadece iOS’taki uri’den file:// soymak için kaynar.

Son olarak, uç noktaya iletmek istediğimiz herhangi bir ek veriyi (bu fotoğraf değil) döngüye alırız.

Resmin Yüklenmesi
Son olarak, fotoğrafı yükleyebiliriz.

Fotoğrafı yüklemek için bileşenimizde yeni bir işlev oluşturacağız.

Endpoint api/upload’da ve bir POST isteği bekliyor. Daha sonra daha önce belirtmek üzere kaydettiğimiz fotoğrafı createFormData fonksiyonuna geçiriyoruz.

Daha sonra getirmenin bize sağladığı söz zincirine girebiliriz. Önce yanıtı bir json nesnesine dönüştürüyoruz ve ardından fotoğrafın yüklendiği konusunda kullanıcıyı uyarıyoruz!

Görsel yüklenemezse, bu hatayı yakalar ve kullanıcıya görselin yüklenemediğini bildiririz.

Fotoğrafı gerçekten yüklemeden önce, bir kullanıcıya işlemi başlatmak için dokunabilecekleri bir düğme vermemiz gerekiyor.

Şimdi, bir fotoğraf seçip yükle düğmesine bastığınızda, sunucuda/görüntülerde sunucuda yeni bir görüntünün göründüğünü görmelisiniz.

 

Kaynak:https://www.reactnativeschool.com/

React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme – 15 – Blur Background View Oluşturma

“React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme” başlıklı makalelerimizden bir yenisini daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu makale, bir dizi makaleden oluşacak olan serisinin 15. kısmıdır. Bir önceki makalede (Part 14), React Native’de WebView oluşturmayı ve mobil projelerimizde nasıl kullanacağımızı anlattım.
Bu makalede React Native Community Blur paketi ile Android ve iOS uygulamalarının arka plan görünümünü bulanık(blur) nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz.
Daha önceki makaleleri okumadıysanız, lütfen buradan başlayın.
Bu yazıda @react-native-community/blur olarak bilinen harika bir react yerel npm paketi hakkında bilgi edineceğiz. React Native Community Blur paketi, hem android hem de iOS uygulamalarına  bulanık arka plan görünümü oluşturmak için kullanılır. React Native Community Blur paketinde koyu, açık ve xlight olmak üzere temel olarak 3 tür bulanıklaştırma efekti vardır. Bugün bir react native uygulaması oluşturacak ve @react-native-community/blur paketini NPM sunucusunu kullanarak proje uygulamamıza yükleyeceğiz. Yüklemeyi bitirdikten sonra, react native ile bulanık görünüm yapma kodunu yazacaktık.
1. İlk adım, @react-native-community/blur paketini projemize yüklemektir. Bu nedenle, projenizin Kök dizinini Komut İstemi veya Terminal’de açın ve aşağıdaki komutu yürütün.

2. Artık android’de yükleme işlemi için başka herhangi bir komut yürütmeniz gerekmiyor. Ancak iOS için kurulum işlemini tamamlamak için aşağıdaki komutu uygulamalıyız.

3. Şimdi bir sonraki adım, uygulama için kodlamaya başlamaktır. Bu nedenle, projenizin ana App.js dosyasını açın ve Projenize Görünüm, Stil Sayfası, Metin, Resim ve Bulanık Görünüm bileşenini içe aktarın.

4. Ana dışa aktarma varsayılan Uygulama işlevsel bileşenimizi oluşturma.

5. Şimdi dönüş bloğunda ilk önce bir Kök Görünüm bileşeni -> Arka Plan Görüntüsü bileşeni -> BlurView Bileşeni yapacağız. Şimdi, Bulanıklaştırma Görünümü bileşenine hangi bulanıklaştırma efektini uyguladığımızı göstermek için bir Metin bileşeni yapacağız.
Burada temel olarak 3 tür BlurView efekti mevcuttur: –
1. dark
2. light
3. xlight
Mevcut Prop:
1. stil: – Bulanıklaştırma Görünümü bileşenine stil uygulamak için kullanılır.
2. blurType: – Bulanıklaştırma türünü ayarlamak için kullanılır, desteklenen değerler dark, light, xlight’tır.
3. blurAmount: – Bulanıklaştırma yoğunluğunu ayarlar.
4. lessTransparencyFallbackColor: – Yalnızca iOS, siyah, beyaz, #rrggbb, vb. – Erişilebilirlik ayarı ReduceTransparency etkinse kullanılacak arka plan rengi.

6. Stil Oluşturma.

7. App.js dosyası için tam Kaynak Kodu: –

Ekran görüntüleri:

Kaynak: https://reactnativecode.com/

React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme – 14 – WebView Oluşturma

“React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme” başlıklı makalelerimizden bir yenisini daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu makale, bir dizi makaleden oluşacak olan serisinin 14. kısmıdır. Bir önceki makalede (Part 13), React Native’de Multi-Step Form oluşturmayı ve mobil projelerimizde nasıl kullanacağımızı anlattım.

React Native’de web sitelerimizi webview ile  göstermeyi ve mobil projelerimizde nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz.

Daha önceki makaleleri okumadıysanız, lütfen buradan başlayın.

Bu yazıda React Native WebView ile web sitenizin görünümünü Ios ve Android uygulamanızda gösterebilmeyi anlatacağım. Web sitenizin URL’sini kullanarak bu işlemi yapacağımızdan, sitenizdeki herhangi bir değişiklik uygulamanıza anında yansıyacaktır.

1. Yeni bir proje oluşturun

2. Aşağıdaki bağımlılıkları yükleyin
Navigasyon ve react-native web görünümü için iki bağımlılık eklemeliyiz, navigasyon için en son react-navigasyon 5.0’ı kullanıyoruz. React-navigation 5.0 hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu linke bakın. React-native-webview yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın.

React-navigation 5.0 için aşağıdaki komutları kullanın.

İlk olarak, react-navigasyonu için aşağıdaki library’i kurun.

3. WebViewScreen.js oluşturun
Bu ekranı birden çok kez kullanabilmemiz için WebViewScreen.js için ayrı ekran etkinliği oluşturacağız.

Yapıcıdaki yukarıdaki ekranda, önceki ekrandan geçiş olan görünen URL’yi alıp durum değişkenine kaydedeceğiz ve yukarıdaki kodu gördüğümüz gibi kaynağa atlayarak web görünümünü görüntülemek için bu URL’yi kullanacağız.

4. WebView ekranını çağırma
Bu örnekte, aşağıdaki gibi Home.js eylem çubuğundan webViewScreen’i çağırıyorum

5. App.js
React-navigation 5.0’da NavigationContainer’ı Kullanarak Ekranları tanımladığım App.js’mi ve createStackNavigator’ı kontrol edin.

Ekran Görüntüsü

Kaynak: https://www.techup.co.in/react-native-webview-example/

React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme – 13 – Multi-step Form Oluşturma

“React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme” başlıklı makalelerimizden bir yenisini daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu makale, bir dizi makaleden oluşacak olan serisinin 13. kısmıdır. Bir önceki makalede (Part 12), React Native’de Context API ve Hooks ile Simple Toast oluşturmayı ve mobil projelerimizde nasıl kullanacağımızı anlattım.

React Native’de multi-step form (step by step form) oluşturmayı ve mobil projelerimizde nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz.

Daha önceki makaleleri okumadıysanız, lütfen buradan başlayın.

Bir müşteri için bir e-ticaret sitesi üzerinde çalışırken, ödeme sayfası için bir multi-step form üzerinde çalışmam gereken bir kısım vardı. İlk başta bunun için bir eklenti kullanabilirim diye düşünüyordum. Bu yüzden internette arama yaptım ama gereksinimlerimi karşılayan hiçbir şey bulamadım, bu yüzden kendim yaptım.

Fikir aslında çok basit, durum yönetimini kullanarak düğmelerin ve madde işaretlerinin nasıl görüntüleneceğini değiştirebilirsiniz. Ve biraz stil ile madde işaretlerinin nasıl çalıştığını vurgulayabilirsiniz. Onay işaretli yeşil madde işareti sayfanın tamamlandığını, gölgeli turuncu madde işareti o anda görüntülenen sayfayı belirtir ve ana hatları çizilen madde işaretleri henüz yapılmamış sayfaları gösterir. Siz kendi uygulamanıza göre kodları değiştirip deneyebilirsiniz.

 

Ekran Çıktısı:

Lütfen bize görüşlerinizi bildirmekten çekinmeyin.

Kaynaklar:

1-https://www.npmjs.com/package/react-native-multistep-forms

2-https://zaferayan.medium.com/react-nativede-stepper-form-nas%C4%B1l-yap%C4%B1l%C4%B1r-e1eb58e5f0f3

3-https://reactscript.com/animated-multi-step-form-for-react-native/

4-https://carlofontanos.com/react-native-wizard-stepper/

React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme – 12 – Context API ve Hooks ile Simple Toast Oluşturma

“React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme” başlıklı makalelerimizden bir yenisini daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu makale, bir dizi makaleden oluşacak olan serisinin 12. kısmıdır. Bir önceki makalede (Part 11), React Native’de Hooks ve FlatList ile Search Bar eklemeyi ve mobil projelerimizde nasıl kullanacağımızı anlattım.

React Native’de Context API ve Hooks ile Simple Toast oluşturmayı ve mobil projelerimizde nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz.

React Native topluluğu, Toast adı verilen küçük mesajların gösterilmesini sağlayan çok sayıda kullanıma hazır kütüphane sunar. Ancak, bunu kendi başımıza uygulamak büyük bir çaba değil. Ek olarak, davranışlarının ve görünümlerinin tam kontrolünü elde ederiz. Context API ve hookları kullanarak böyle bir çözümü zaman kaybetmeden uygulayabiliriz.

Daha önceki makaleleri okumadıysanız, lütfen buradan başlayın.

Her şeyden önce, create context ve Provide bileşeni oluşturmamız gerekiyor.

Bu context’te 3 adet anahtarımız var. İki tanesi toast mesajın görünürlülüğünü ve gizliğini sağlamak için, bir taneside toast mesajın state’ini almak içindir.

Şimdi Consumer bileşeni oluşturmamız gerekiyor:

Burada mevcut toast durumunu almak için useContext hooks kullanıyoruz ve animasyonu useEffect hooks kullanarak çalıştırıyoruz. Ek olarak, kullanıcının Toast’ı tıkladığında kapatmasına izin veriyoruz.

Toast bileşenimize bazı stiller ekleyelim:

Ancak, ToastProvider’ın içine useEffect hook’u ekleyerek Toast sağlayıcımıza otomatik gizleme ekleyebiliriz.

Şimdi provider ve consumer’u uygulamaya bağlayabiliriz:

Evet! Provider içine Consumer girişini koyabileceğimizi ve context’e yalnızca göster / gizle yöntemini gösterebileceğimizi biliyorum, ancak daha esnek bir çözüme sahip olmak istiyorum (Consumer’u uygulama yapısında istediğim yere koyabilirim)

Artık Tostumuzu istediğimiz ekrandan gösterebiliriz:

Ekran Çıktısı:

Lütfen bize görüşlerinizi bildirmekten çekinmeyin.

Kaynak

https://selleo.com

 

React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme – 11 – Hooks ve FlatList ile Search Bar Ekleme

“React Native ile Mobil Uygulama Geliştirme” başlıklı makalelerimizden bir yenisini daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu makale, bir dizi makaleden oluşacak olan serisinin 11. kısmıdır. Bir önceki makalede (Part 10), React Native’de Drag & Drop bileşenini oluşturmayı ve mobil projelerimizde nasıl kullanacağımızı anlattım.

React Native’de Hooks ve FlatList Kullanarak Search Bar bileşenini eklemeyi ve mobil projelerimizde nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz.

React Native ile mobil uygulamalar geliştirirken verileri görüntülemek için yaygın bir kullanım durumu, bir liste biçimindedir.

React Native’de liste oluşturmanın iki yaygın yolu vardır: ScrollView ve FlatList. Framework’ün API’sindeki bu bileşenlerin her birinin kendi gücü vardır.

Bu makalede, verileri almak, verileri görüntülemek ve bir arama çubuğu eklemek için FlatList tarafından sağlanan farklı unsurları inceleyelim.

Daha önceki makaleleri okumadıysanız, lütfen buradan başlayın.

Expo tabanlı yeni bir proje oluşturmak için, bir terminal penceresi açın ve aşağıdaki komutları açıklanan sırayla çalıştırın.

Proje dizini oluşturulduktan sonra lodash.filter’ı kurduğunuzdan emin olun. Paketi, daha sonra liste işlevinden bir arama eklerken verileri filtrelemek için kullanacağız.

FlatList Bileşenini Kullanma

React Native FlatList, genel performansı düşürmeden büyük miktarda veriden oluşan kaydırma listeleri oluşturmanın etkili bir yoludur. Büyük veri dizileri için optimize edilmiştir çünkü yalnızca ekranda görüntülenen bir dizi öğeyi oluşturur. Bir veri listesinde gezinirken, bileşen monte edildikten hemen sonra tüm verileri oluşturan ScrollView ile karşılaştırıldığında dahili durum korunmaz. Bu, ScrollView’daki tüm verilerin aygıtın belleğine eklendiği ve büyük miktarda veri işlenirken performansın düşmesine neden olabileceği anlamına gelir.

FlatList’e bir dizi veri iletmek, veri listesini nasıl görüntüleyebileceğinizdir. Bunun nasıl çalıştığını görelim. Örneğin, App.js’yi açın ve işlev bileşeninden önce aşağıdaki veri dizisini ekleyin.

Ardından, FlatList’i App.js dosyasında içe aktarın.

FlatList, bir veri listesini görüntülemek için gerekli olan üç birincil props kullanacak:

data: bir liste oluşturmak için kullanılan bir veri dizisi. Dizi, eleman olarak birden çok nesneden oluşur.
keyExtractor: FlatList’e, dizinin tek tek öğeleri için benzersiz bir tanımlayıcı veya kimlik kullanmasını söyler.
renderItem: veri dizisinden tek bir öğeyi alan ve onu kullanıcı arayüzünde işleyen bir işlev.

Ardından, bu veri listesini döndürmek için Uygulama bileşenini değiştirin.

Aşağıdaki styles nesnesini ekleyin.

Şimdi emülatöre geri dönün ve veri dizisindeki tüm nesnelerin artık bir liste şeklinde görüntülendiğini göreceksiniz. FlatList’i kullanmak, organize verileri görüntülemek için minimum çaba gerektirir.

FlatList’te bir API’den veri alma

FlatList, mobil uygulamanın verileri nasıl getirdiğini umursamıyor. Önceki bölümde, bir dizi veriyle nasıl alay edileceğini ve bir liste olarak nasıl kullanılacağını öğrendik. Bu bölümde, verileri bir uzak API kaynağından alalım ve verileri görüntülemek için aynı kalıbı (önceki bölümde olduğu gibi) takip edelim.

Yan Not: Uzak bir API kaynağı için, Random User Placeholder API‘yi kullanacağım.

Bu bölümde kullanacağımız tüm gerekli bileşenleri içe aktararak başlayın. Aşağıdaki içe aktarma ifadelerini aşağıda gösterildiği gibi güncelleyin:

Ardından, verileri sabit olarak almak için API endpoint URL’sini tanımlayın.

API endpoint HTTP isteği şimdilik ilk 20 sonucu getirecek.

React Hook useState’i kullanarak App bileşeninin içinde üç durum değişkeni tanımlayın. isLoading durum değişkeninin boolean değeri varsayılan olarak false olacaktır. Amacı, veriler API endpoint’den getirilirken bir yükleme göstergesi görüntülemektir.

Veri değişkeni varsayılan olarak boş bir diziye sahip olacaktır. Bu durum değişkenini kullanarak, FlatList bir veri listesi görüntülemek için doldurulur.

Son durum değişkeni olan error, varsayılan bir null değerine sahip olacak. Yalnızca verileri alırken bir hata olduğunda güncellenecektir.

Sonra, React Hook useEffect’i ve JavaScript’ten alma API’sini kullanarak, verileri API_ENDPOINT’ten alalım. App bileşeninin içindeki durum değişkenlerini tanımladıktan sonra aşağıdakileri ekleyin.

UseEffect başlatıldığında yükleme değişkeni true olarak ayarlanır. Bu değişkenin boolean değeri, yalnızca verilerin getirilmesi tamamlandığında veya bir hata olduğunda false olarak ayarlanır. Aşağıdaki setData, veri değişkenini bir veri dizisi ile güncelliyor.

Ardından, her biri iki farklı senaryo için bir JSX döndüren iki if koşulu ekleyin. İlk olarak, veriler getirilirken bir yükleme göstergesi gösterilir. İkinci olarak, bir hata olduğunda bir hata mesajı görüntülenir.

Ardından, kullanıcı avatarını ve API endpoint’den getirilen kullanıcının adını görüntülemek için FlatList’i güncelleyin.

Styles nesnesini de güncellemeyi unutmayın.

Bu adımdan sonra alacağımız bir FlatList kullanılarak görüntülenen kişilerin listesi aşağıdadır.

Veriler getirilirken yüklenme göstergesi burada.

Ve aşağıda, uygulamanın verileri getiremediği senaryo verilmiştir.

Search Bar Ekleme

Bu bölümde, mevcut FlatList’in en üstünde bir arama çubuğu oluşturalım. Bir arama çubuğunu görüntülemek için ListHeaderComponent adlı bir destek sağlar.

Uygulama bileşenini düzenlemeye başlamadan önce, bu adımda gerekli olan gerekli içe aktarma ifadelerini ekleyelim. React-native’den TextInput için içe aktarmayı ekleyin. Ayrıca lodash.filter dosyasını içe aktarın.

Aşağıda gösterildiği gibi FlatList için prop ekleyin

Ardından, aşağıdaki JSX’i döndürecek renderHeader işlevini tanımlayın:

İşte bu adımdan sonra emülatördeki çıktı.

Ardından, iki durum değişkeni daha ekleyin. İlk olarak, sorgu, veri listesinde arama yapmak için kullanıcı tarafından sağlanan herhangi bir girdiyi takip edecektir. Varsayılan bir boş dizge değerine sahiptir. İkinci olarak, verileri filtrelemek için kullanılacak olan API’den verileri tutmak için başka bir değişken ekleyin.

Tüm Data dizisini doldurmak için side-effect olarak useEffect’i güncelleyin.

Ardından, search bar’ı işleyecek olan handleSearch adında bir işleyici yöntemi ekleyin. Varsayılan olarak, sorgu olarak sağlanan arama terimini küçük harfe biçimlendirecektir. Kullanıcının adı, durum değişkeni fullData’dan filtrelenirken durum değişkeni verileri, doğru kullanıcıyı oluşturmak için aramadan sonra nihai sonuçları saklar.

İçerme işleyicisi yöntemi sorguyu arayacaktır. Kullanıcının adı ve soyadı ve handleSearch() ‘den küçük harfe biçimlendirilmiş sorgu olmak üzere iki parametre kabul eder.